R.K. Parochie Emmaüs
Potgieterplein 4
1422 BB Uithoorn
0297 56 14 39
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Leven in de Geest -vorming
We starten op dinsdag 3 april aansluitend aan de viering van 19.00u.
Data: 3,10,17 en 24 april 15,22,29 mei en 5 juni van 19.35u tot 21.15u in het Trefcentrum.

Info en opgave:
Marlies van der Lelij tel.567848 cees_marlies@hotmail.com

Deze vorming vindt plaats in Uithoorn, maar andere parochianen uit de regio zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Sobere Maaltijden 2018
Opbrengst Sobere Maaltijden naar PGU projekt: “Moeders in Oeganda”
Aswoensdag 14 febr. 17.45-18.45uur de Burght (Let op de afwijkende aanvangsttijd). Aansluitend Aswoensdag viering
Woensdag 7 maart van 18.00-19.00 uur de Schutse
Woensdag 21 maart van 18.00-19.00 uur de Kwakel
27 april - 4 mei
Lees meer: http://celebratefestival.nl